Dữ liệu & Nghiên cứu

Thu thập và phân tích thông tin

Chúng tôi cung cấp đánh giá tổng quan, cụ thể, và hiệu quả, sử dụng social listening tools và là đối tác chiến lược của Viettel Reputa.

Mô tả dịch vụ

  • Sử dụng công cụ quét dữ liệu nhằm thu thập dữ liệu từ website, mạng xã hội và đánh giá sắc thái dữ liệu
  • Đánh giá hiệu quả của dự án/hoạt động nhằm đưa ra định hướng và chiến lược cho các dự án/hoạt động tiếp theo
  • Cung cấp các nghiên cứu đầu vào, đầu ra và đánh giá thường kỳ của các dự án xã hội
  • Đối tác chiến lược của Viettel Reputa – Hệ thống lắng nghe và giám sát danh tiếng

Listening Vietnam

Cộng đồng nghiên cứu đa ngành dựa trên việc ứng dụng dữ liệu từ mạng xã hội. Quy tụ những nhà nghiên cứu cùng chia sẻ mục tiêu lưu trữ, khai thác dữ liệu, với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và cùng thực hiện các dự án nghiên cứu chung.

Do TUVA Communication khởi xướng và bảo trợ.

Các báo cáo đã thực hiện

chatgpt
Cộng đồng mạng đang nói gì về ChatGPT?
ChatGPT thổi bay các bảng xếp hạng về từ khóa gây chú ý trong bối cảnh ảm đạm của thị trường công nghệ. Lần đầu...
340600004_759832039075561_6969885176774258729_n
Báo cáo Quảng cáo Tết qua lăng kính giới
Tết Nguyên đán là một trong những dịp lễ đặc biệt và được mong đợi nhất tại Việt Nam. Đây là thời điểm các hoạt...
340860334_3104672759833280_2733323271768118791_n
Báo cáo Độ nhạy cảm giới trong quảng cáo mồng 8/3
Báo cáo cung cấp một đánh giá nhanh về các thông điệp quảng cáo dịp 8/3 trên mạng xã hội, dưới lăng kính bình đẳng...
340351367_938311357204566_5142948809239380483_n
Báo cáo Dữ liệu lớn kể gì về Bình đẳng giới
Báo cáo kết hợp cùng Viettel Reputa nhằm phân tích và đánh giá các dự án về bình đẳng giới nổi bật trên mạng xã...