Tư vấn & Thực thi chiến dịch truyền thông

Hỗ trợ chiến dịch truyền thông

Đội ngũ TUVA và đối tác tư vấn thực thi chiến dịch truyền thông, dựa trên đánh giá và phân tích đối tượng hưởng lợi, phối hợp với chuyên gia phát triển chiến lược phù hợp với xu hướng số.

Mô tả dịch vụ

  • Dựa trên các đánh giá đầu vào và phân tích đối tượng hưởng lợi được thực hiện bởi đội ngũ TUVA và đơn vị đối tác
  • Đội ngũ tư vấn chiến lược nhạy bén với các xu hướng truyền thông số
  • Phối hợp chặt chẽ cùng các chuyên gia phát triển, đảm bảo chiến lược phù hợp với đối tượng

Sản phẩm nổi bật

TUVA Communication - Bước tới tương lai
Dự án Bước tới tương lai
...
TUVA Communication - Genderation Vietnam
Chiến dịch Genderation Vietnam
...
TUVA Communication - Goodvertising in Vietnam
Chiến dịch Goodvertising in Vietnam
...
TUVA Communication - Nhà Nhiều Cột
Chiến dịch Nhà Nhiều Cột
...