Tập huấn & Tổ chức sự kiện

Tổ chức tập huấn & sự kiện đa dạng

Tổ chức tập huấn truyền thông, kết nối mạng lưới chuyên gia và tổ chức đa dạng sự kiện trực tuyến/trực tiếp cho các tổ chức xã hội và nhóm thanh niên.

Mô tả dịch vụ

  • Tổ chức tập huấn truyền thông cho các tổ chức xã hội và nhóm thanh niên
  • Kết nối và giới thiệu mạng lưới các chuyên gia, hỗ trợ và tham gia vào quá trình tập huấn và tổ chức sự kiện
  • Tổ chức đa dạng hình thức sự kiện trực tuyến và trực tiếp

Đối tác nổi bật

Sản phẩm nổi bật

Sự kiện online

Chuỗi sự kiện online “Cuối tuần cùng Nhà Nhiều Cột”

+ Số lượng đăng ký kín sau 1 giờ mở đơn
+ Tổng số lượng người tham gia 2 talkshow > 250 người 

Sự kiện offline

Sự kiện Triển lãm “một câu đựng trời trong cơi đựng trầu”

+ Số người tham dự: >1600 người
+ Được nhắc tới trên các tài khoản Instagram và Tiktok của giới trẻ:
+ >35,000 lượt reach trên Facebook
+ >34,000 lượt thích trên TikTok và Instagram