Previous slide
Next slide

TUVA Communication - Reaching out

TUVA cung cấp các dịch vụ tư vấn chiến lược, nghiên cứu đánh giá, và thiết kế giải pháp truyền thông đa phương tiện, nhằm quảng bá cho các thông điệp phát triển cộng đồng.

Tin tức & hoạt động

Báo cáo & Nghiên cứu

chatgpt
Cộng đồng mạng đang nói gì về ChatGPT?
ChatGPT thổi bay các bảng xếp hạng về từ khóa gây chú ý trong bối cảnh ảm đạm của thị trường công nghệ. Lần đầu...
340600004_759832039075561_6969885176774258729_n
Báo cáo Quảng cáo Tết qua lăng kính giới
Tết Nguyên đán là một trong những dịp lễ đặc biệt và được mong đợi nhất tại Việt Nam. Đây là thời điểm các hoạt...
340860334_3104672759833280_2733323271768118791_n
Báo cáo Độ nhạy cảm giới trong quảng cáo mồng 8/3
Báo cáo cung cấp một đánh giá nhanh về các thông điệp quảng cáo dịp 8/3 trên mạng xã hội, dưới lăng kính bình đẳng...

Mạng lưới của TUVA Communication

Đối tác

BẠN CÓ DỰ ÁN?

Liên hệ với TUVA