Listening Vietnam

Mạng lưới nghiên cứu ứng dụng dữ liệu mở về Việt Nam

  • What: Mạng lưới nghiên cứu ứng dụng dữ liệu mở về Việt Nam
  • Why: Mong muốn tạo ra thêm nhiều dữ liệu và nghiên cứu có ý nghĩa về Việt Nam, từ Việt Nam
  • How: Kết nối người nghiên cứu đa ngành để cùng kiến tạo, thu thập, chia sẻ, khai thác dữ liệu và hợp tác nghiên cứu
  • Cộng đồng độc lập, do TUVA Communication khởi xướng và bảo trợ.

Hoạt động

Mailing list

Chia sẻ các thông tin nghiên cứu, hội thảo, cơ hội học bổng, việc làm, xu hướng nghiên cứu mới, v.v.

Seminar

Chia sẻ phương pháp nghiên cứu, phân tích dữ liệu, giao lưu học giả, chia sẻ kết quả nghiên cứu

Database

Xây dựng và kết nối các cơ sở dữ liệu mở theo chủ đề

Publishing

Tìm kiếm cơ hội xuất bản cho các bài nghiên cứu tiềm năng

Conference

Tổ chức theo chủ đề, có kêu gọi tài trợ. Tần suất: 1 conference / năm

Đơn vị hợp tác

Đơn vị hợp tác học thuật

VNU-SIS

Đại học Quốc gia Hà Nội
Khoa các khoa học liên ngành

hnue-logo-inkythuatso

Đại học Sư phạm Hà Nội

SJC

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông

Cùng các nhà nghiên cứu thuộc khối Xã hội, Nhân văn và các nhà tài trợ khác

Đơn vị hợp tác công nghệ

Reputa

Reputa

Unikon

Unikon

Đăng ký tham gia

Thành viên của Listening Vietnam được tiếp cận với các nguồn dữ liệu mới, tham gia các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng nghiên cứu mới, và học hỏi từ những người có cùng mối quan tâm. Đồng thời, bạn cũng có cơ hội tiếp cận với các công nghệ tự động hóa mới nhất do các đối tác của chúng tôi phát triển.