Dự án Bước tới tương lai

Trang thông tin dành cho các bạn thanh niên có quan tâm tới di cư lao động, cũng như chia sẻ các thông tin hữu ích về phòng chống mua bán người và di cư an toàn.
TUVA Communication - Bước tới tương lai
Mục lục

Bước tới tương lai là trang thông tin dành cho các bạn thanh niên có quan tâm tới di cư lao động, cũng như chia sẻ các thông tin hữu ích về phòng chống mua bán người và di cư an toàn. Trang thông tin thuộc dự án Từ Hậu trường tới Tương lai, một dự án do Liên minh Châu Âu và Chính phủ Anh tài trợ, thực hiện tại Việt Nam từ 2021 tới 2024. 

Sản phẩm nổi bật khác
TUVA Communication - Genderation Vietnam
Chiến dịch Genderation Vietnam
...
TUVA Communication - Goodvertising in Vietnam
Chiến dịch Goodvertising in Vietnam
...
TUVA Communication - Nhà Nhiều Cột
Chiến dịch Nhà Nhiều Cột
...
BẠN CÓ DỰ ÁN?

Liên hệ với TUVA