newtuva

Tuva communication

Reaching out

Chúng ta đang sống trong thế giới bão hoà về thông tin, công nghệ và các thông điệp truyền thông:

  • Người nổi tiếng được tín nhiệm hơn những chuyên gia thực sự
  • Thông tin giả vượt mặt báo chí chính thống
  • Chiến thuật truyền thông của các tập đoàn lấn át những chiến dịch xã hội

Chúng ta đang đối diện vớ những bất bình đẳng đang tồn tại trong truyền thông giữa:

  • Thành thị và nông thôn
  • Nam giới và nữ giới
  • Người già và người trẻ

What we do?

Reach out the voice of organizations and projects to community for a better world.

picture file

TECHNOLOGY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

gear2

CREATIVE CONTENT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

mesbox

MESSAGE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

OUR TEAM

We work to reach out your voice.

Đinh Trần Tuấn Linh

Founder

Speaker
I have been writing my essays now,
but I’m only starting to realize that I
can’t consistently write my essay for
me personally. If you’re a first-time

author, then this article will demon-
strate how you can write paper writer

your essay on your own! By follow-
ing the steps in this article, you are

able to write your essay for yourself!
Trainer

Nguyễn Thị Xuân Hường

Founder

Speaker
I have been writing my essays now,
but I’m only starting to realize that I
can’t consistently write my essay for
me personally. If you’re a first-time

author, then this article will demon-
strate how you can write paper writer

your essay on your own! By follow-
ing the steps in this article, you are

able to write your essay for yourself!
Trainer

Phạm Minh Hiền

Head of operations

Speaker
I have been writing my essays now,
but I’m only starting to realize that I
can’t consistently write my essay for
me personally. If you’re a first-time

author, then this article will demon-
strate how you can write paper writer

your essay on your own! By follow-
ing the steps in this article, you are

able to write your essay for yourself!
Trainer

OUR NETWORK

Who work with TUVA Communication to reach out your voice

HomePage-GallerySection-2-130520.jpg
foodiesfeed.com_Wedding_15.jpg

OUR NETWORK

Who work with TUVA Communication to reach out your voice

OUR CLIENT

Who use our products and services

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
TUVA Communication
TUVA Communication

Sáng kiến hỗ trợ truyền thông cho các chiến dịch xã hội